Jogevamaa lasterikkad

LIITU

Mida võib liitumine anda Sinu perele?
Pereliikmete õppimis - ja arenemisvõimaluse läbi tegevuste

Mitmekülgset suhtlust teiste lasterikaste peredega, uusi sõpru ja tuttavaid

Põnevaid ja inspireerivad ühisüritusi, koolitusi ja väljasõite

Riide- ja toiduabi ning sellega kaasneva kindlustunde


Võimaluse lüüa kaasa organisatsiooni igapäevatöös ja arendamises

Vabatahtliku töö kogemuse

Toimiva kontaktvõrgustiku

Tutvu meie tegemistega lähemalt kodulehel ning leia sobiv ühing oma
kodukandis!

LIITU SIIN!